Λόγω νομικών θεμάτων δεν μπορούμε να δεχθούμε προσωρινά εγγραφές νέων παικτών από την χώρα σας.

Οι πελάτες που έχουν ήδη λογαριασμό δεν επηρεάζονται από το παραπάνω και θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά και χωρίς κανένα περιορισμό τα προϊόντα μας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.