Ταυτοποίηση

Μπορεί να σας ζητήσουμε να ταυτοποιήσετε το λογαριασμό σας φορτώνοντας ψηφιακές φωτογραφίες ή screenshot ορισμένων εγγράφων. Ακολουθούν οδηγίες.

Πώς να ταυτοποιήσετε την ταυτότητα, διεύθυνση ή μέθοδο πληρωμής σας

  • Τα αποδεκτά έγγραφα βρίσκονται στη σελίδα Ταυτοποίησης
  • Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και φορτώστε τα έγγραφά σας
  • Θα σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης και στοχεύουμε να σας έχουμε ταυτοπιήσει μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες

Προτού φορτώσετε τα έγγραφα, παρακαλούμε ελέγξτε:

  • Η εικόνα είναι έγχρωμη και δεν υπερβαίνει τα 10MB
  • Και οι τέσσερις γωνίες του εγγράφου είναι ορατές
  • Το έγγραφο δεν είναι παλαιότερο από τρεις μήνες
  • Η ταυτότητα/διαβατήριο δεν έχει λήξει
  • Όλες οι πληροφορίες είναι ορατές χωρίς σκίαση